Sklep Ruszy??!

Po wielu tygodniach oczekiwania, po latach od ostatniego wydania... mo??emy w ko??cu napisaÄ?: SKLEP ??PIEWNIKOWY OTWARTY!

Czytaj więcej

Sprzeda?? ??piewnika niebawem!

??piewnik dotrze do nas w pe??nej ilo??ci egzemplarzy ju?? niebawem. Zatem niebawem te?? ruszy regularna sprzeda??! 

Czytaj więcej

Po koncercie ciÄ???ka praca :)

Koncert przebieg?? w atmosferze o??ywionych dyskusji i rozwa??a?? oko??o ??piewnikowych. Prowadzona przez KubÄ? Borysiaka audycja na ??ywo zgromadzi??a sporo s??uchaczy i widz??w w studio oraz - wnioskujÄ?c z aktywno??ci mailingowej - przy radioodbiornikach.

Czytaj więcej

O nagrodach z Polak Potrafi

Uwaga uwaga!!!
Zbli??a siÄ? termin odbioru od wydawnictwa pierwszych egzemplarzy ??piewnika, kt??re bÄ?dziemy sukcesywnie wysy??aÄ?. W pierwszej kolejno??ci przesy??ki ruszÄ? do darczy??c??w, kt??rzy wsparli nas w ramach zbi??rki na portalu Polak Potrafi.
Czytaj więcej

Zwiastun :)

Pierwszy - "prototypowy" - egzemplarz ju?? jest !

Jeszcze gorÄ?cy, jeszcze pachnÄ?cy introligatorniÄ? i nowo??ciÄ?...

 

Czytaj więcej