Produkty w sprzeda??y:

 

´╗┐
´╗┐´╗┐

Poczt??wka "??piewnikowa"

SKU#: 002
Cena: 4.00
Magazyn: Ostatnie Sztuki

Pełny Opis:

Poczt??wka to nie tylko kilka s????w skre??lonych na kolanie i wys??anych do bliskiej osoby. To cz─?sto pami─?tka z wa??nego miejsca lub wydarzenia. Cz─?sto zostaje na d??ugo - przypi─?ta do lod??wki lub nad biurkiem, czy te?? robi─?c za zak??adk─? do czytanych ksi─???ek.
 
Nasza poczt??wka jest jedn─? z wielu ilustracji uzupe??niaj─?cych wznowione wydanie ??piewnika Pelpli??skiego. 
 
Wykonana na wysokiej jako??ci kredowym papierze matowym o gramaturze 350g

« ??piewnik Pelpli??ski | Wstecz | Smycz "??piewnikowa" »