Na sklepowych p????kach

16-07-2015
Aktualno??ci >>

Sklepik powoli si─? zape??nia, cho─? ma pewne usterki... wszystkich prosimy o wyrozumia??o??─?!

W razie niepewno??ci - piszcie do nas!

W sklepiku obok produktu g????wnego, czyli ??piewnika Pelpli??skiego, pojawi??y si─? liczne produkty dodatkowe, kt??re s─? zaprojektowane specjalnie jako materia??y promuj─?ce i podkre??laj─?ce wag─? ponownego wydania ??piewnika. 

 

Je??li chodzi o nasze ma??e awarie, to dwie najwa??niejsze, kt??re b─?d─? mog??y chwilowo utrudnia─? wam dokonanie zam??wienia to:

1. ??le obliczane koszty wysy??ki - nadal pracujemy nad formu??─?, kt??ra to zrobi poprawnie i nie jest to proste

2. u??ywanie uko??nik??w w formularzu adresowym - uko??niki skrypt uznaje za z??o i je odrzuca. Wpisujcie prosimy my??lniki - je??li jest to numer domu, lub literk "m" - je??li to uko??nik do numeru mieszkania

 

Poni??ej zamieszczamy galeri─? zdj─?─? wszystkiego, co pojawi??o si─? w naszym sklepiku - mo??na si─? spokojniej i wygodniej przyjrze─? ka??dej pozycji :)

 

                             

 

Wstecz