Po koncercie ci─???ka praca :)

22-06-2015
Aktualno??ci >>

Koncert przebieg?? w atmosfrze o??ywionych dyskusji i rozwa??a?? oko??o ??piewnikowych. Prowadzona przez Kub─? Borysiaka audycja na ??ywo zgomadzi??a sporo s??uchaczy i widz??w w studio oraz - wnioskuj─?c z aktywno??ci mailingowej - przy radioodbiornikach.

Dla tych, kt??rzy nie zd─???yli lub nie mieli okazji obejrze─? / pos??ucha─? koncertu promuj─?cego faksymilowe wydanie ??piewnika, zaprosi─? mo??emy do audycji zamieszczonej na stronie Muzycznej Sceny Tradycji,  o tu:   Spiewnik-Pelplinski-na-Muzycznej-Scenie-Tradycji-Zobacz-wideo-   

Po koncercie nie mo??na by??o po prostu odpocz─?─?. Nasza ekipa zasiad??a w przytulnej kuchni Adama Struga i do p????na w noc wypisywa??a dedykacje w egzemplarzach ??piewnika dla naszych Darczy??c??w. Rozpakowywanie, podpisywanie, pakowanie, zaklejanie... rozpakowywanie, podpisywanie, pakowanie, zaklejanie... oznaczanie kt??re paczki ju?? zosta??y zadedykowane. W ko??cu, w ciemn─? warszawsk─? noc mo??na by??o po??o??y─? si─? spa─?. Ju?? za kilka dni ??piewniki zaczn─? swoj─? podr???? do w??a??cicieli :) 

Poni??ej kilka zdj─?─? z naszych nocnych prac :)

        

 

Wstecz