Wielkopostne ??piewy w Olsztynie

10-03-2016
Aktualno??ci >>

Zapraszamy do wsp??lnego ??piewania pie??ni wielkopostnych!

Spotkania maj─? charakter otwarty i nawi─?zuj─? do tradycji dawnych ??piewaczych zgromadze?? pozaliturgicznych, kt??rych osi─? by?? wsp??lny ??piew i ??ywa praktyka. Do uczestnictwa w ??piewach nie jest wymagane do??wiadczenie ??piewacze, ani znajomo??─? melodii czy tekst??w. Teksty b─?d─? dost─?pne na miejscu. Wielozwrotkowa struktura pie??ni pozwala na star─? metod─? nauki melodii, przez stopniowe os??uchiwanie si─? i w??─?czanie w pie???? w odpowiednim dla ka??dego momencie.

Podczas ??piew??w korzystamy ze XIX-wiecznego ??piewnika Pelpi??skiego Ô?? Zbioru Pie??ni Nabo??nych Katolickich do u??ytku ko??cielnego i domowego wydanego po raz pierwszy w Pelpinie w 1871 roku. Na spotkaniach mo??na b─?dzie zapozna─? si─? z tym ??piewnikiem oraz naby─? jego wiern─? kopi─? z 2015 roku.

 

Pierwsze spotkanie:
11 marca Ô?? rozpocznie si─? o godzinie 16-tej w Domu Pielgrzyma przy Katedrze ??w. Jakuba i potrwa do godziny 18-tej.
Dalszy ci─?g ??piewania b─?dzie mia?? miejsce po mszy wieczornej w Katedrze oko??o godziny 20-tej.

Drugie spotkanie:
12 marca w godzinach 15.00-20.00 w Spichlerzu Miejskiego O??rodka Kultury w Olsztynie przy ul. Piastowskiej 13

 

Spotkanie poprowadzi Olszty??skie Towarzystwo ??piewacze b─?d─?ce jedn─? z inicjatyw programu Akademia Kolberga realizowanego przez Stowarzyszenie Tratwa.

W czasie spotka?? ??piewaczych b─?dzie okzja do nabycia ??piewnika Pelpli??skiego w promocyjnej cenie 50 z??!

Wstecz

Komentarze

No comment found

Dodaj komentarz