Zwiastun :)

13-06-2015
Aktualno??ci >>

Pierwszy - "prototypowy" - egzemplarz ju?? jest !

Jeszcze gor─?cy, jeszcze pachn─?cy introligatorni─? i nowo??ci─?...

Niby nowy, a zupe??nie jak stary... 

Nie mo??emy si─? ju?? doczeka─?, aby w ko??cu dotar?? on do naszych, a nast─?pnie do Waszych r─?k...
Aby pie??ni w nim zawarte znów pop??ne??y spokojn─? melodi─?, daleko... wysoko...


Oto jak wygl─?da nowe-stare wydanie ??piewnika:

    
 

Wstecz